Helvar Senses


 Helvars nye avanserte  sensorer lar deg spore, overvåke og handle på en omfattende pakke med miljødata – alt gjennom lyskontrollsystemet ditt.

Hva er Humancentric belysning?

Vi mennesker har vi utviklet oss over mange år med en enkelt dagslyskilde – solen. De siste årene har vi tilpasset oss til å tilbringe nesten 90 % av tiden vår innendørs ⁵. Denne livsstilsendringen betyr at vi vanligvis bruker mindre tid i naturlig lys, så dette har en enorm innvirkning på døgnrytmene våre. Døgnrytmen er vår naturlige kroppsklokke – den er ansvarlig for vår daglige søvn-våkne-rutine. Denne rytmen er sterkt avhengig av mengden lys som når øynene våre.


Fast belysning er unaturlig, fordi tradisjonell belysning ikke er laget for å støtte vår velvære. Den mangler evnen til å justere lysnivåene. Moderne og menneskesentriske lyskontroller tilbyr imidlertid dynamiske lysfunksjoner, inkludert lysstyrkekontroll og fargetemperaturkontroll (DALI Type 8). Ved å inkorporere disse dynamiske funksjonene på et kontor, skole eller sykehus, emulerer et menneskesentrisk belysningssystem mer nøyaktig naturlig lys, og støtter derfor døgnrytmene til alle som bruker rommet.

LYS

Lys er avgjørende for livet og øker velvære, produktivitet og sikkerhet; sørg for at arealene dine har nok!

BELEGG

Ikke spekuler mer – forstå nøyaktig hvordan plassene dine brukes og optimaliser dem deretter.

CO2

Viktig for å forstå luftkvaliteten i et rom. For mye kan redusere mental kapasitet og forårsake døsighet og hodepine – mildt sagt uønskede utfall. 

VOC

Beskytt luftkvaliteten din mot flyktige organiske forbindelser, som kan dukke opp fra hverdagslige gjenstander og føre til negative helseeffekter. 

TEMPERATUR

Bortsett fra å holde folk fornøyde med den optimale temperaturen, kan du bruke smarte data til å identifisere problemer med HVAC-systemer eller bygningsisolasjon.

LUFTFUKTIGHET

For fuktige eller for tørre forhold kan utgjøre en stor forskjell på komfortnivået. Få den rette balansen for det perfekte klimaet i dine rom.

LYD

Bruk lyddata for å bedre forstå dine rom og skape spesielle soner for konsentrasjon, samarbeid og hvile. 

LUFTTRYKK

Få optimal luftstrøm gjennom bygningen din ved å opprettholde riktig trykk. Frisk luft inn, gammel luft ut. 

Helvar Senses vil være tilgjengelig for bestilling i vår nettbutikk Juni 2024 - Ønsker du mer informasjon før dette?

Kontakt oss her: 

Subscribe

* indicates required

BRUKSOMRÅDER FOR HELVAR SENSES

Overvåkning av innendørsklima er et viktig krav for en rekke forskjellige bygninger.

Helvar Senses tilbyr sanntidsdata og intelligent innsikt på tvers av både kommersielle og offentlige områder.

 

 Kontorlokaler og offentlige bygninger

Kommersielle kontorbygg har ofte høye og varierende beleggsnivå. Overvåking av CO2 og VOC-nivåer bidrar til å sikre god inneluft kvalitet, forbedre beboernes helse, komfort og produktivitet.

Adaptive belysningssystemer optimerer energibruken ved å justere belysningsnivåene basert på naturlig lys og belegg, noe som reduserer strømkostnadene.

Tilstedeværelsesdeteksjon kan automatisere belysning, oppvarming og kjøling, som sikrer at strøm  bare brukes når områder er okkupert, mens beleggsdata viser hvilke arealer som er mest brukt.

Nøyaktig kontroll av temperatur og fuktighet er avgjørende for å opprettholde brukerens komfort, produktivitet og velvære fra dag til dag, sesong til sesong, der en mer komfortabel arbeidsplass er knyttet til redusert fravær.

Sykehus og helseinstitusjoner

God inneluftkvalitet er avgjørende for helsen og velvære for pasienter, besøkende og 
personale. Forhøyet CO2 nivåer kan tyde på utilstrekkelig ventilasjon, noe som kan føre til akkumulering av  luftbårne forurensninger og virus , som f.eks COVID-19,  som bidrar til dårlig innendørs luftkvalitet, fører til ubehag og potensielle helseproblemer.

Dynamisk belysning støtter pasient og personalts  komfort, energi og kostnadsbesparelser. studier viser at  dynamisk belysning til kortere restitusjonstid. 

Tilstedeværelsesdeteksjon hjelper til med å spare strøm på  ubenyttede areler, mens beleggsdata kan vise hvordan mennesker forflytter seg og om plassutnyttelsen er effektiv.

Nøyaktig temperatur- og fuktighetskontroll er avgjørende for pasientens komfort og restitusjontid. 

Industrianlegg, lager og laboratorier

Overvåking av luftkvalitet kan være avgjørende for å sikre at arbeidsplassen er trygg og sunn å jobbe i.

Spar strøm, forbedre effektiviteten, redusere kostnader, og sikre optimale lysnivåer til enhver tid for et trygt og sikkert arbeidsområde.

Tilstedeværelsesdeteksjon kan hjelpe med å automatisere belysning og HVAC basert på belegg, optimalisere energibruk og gi økt sikkerhet

Opprettholde nøyaktig temperatur og fuktighetsnivåer er avgjørende i rom som kan lagre kjemikalier, batterier eller bedervelige produkter til forhindre nedbrytning, opprettholde stabilitet og beholde varer på sitt beste.

Overvåking av lufttrykket er avgjørende for å opprettholde optimale ventilasjonsforhold, som sikrer arbeidstakernes velvære i rommet.

Skoler, bibliotek og universitet

Klasserom, forelesningsrom og auditorier har mange mennesker i rommet, og kan derfor ofte ha dårlig luftkvalitet på grunn av forhøyede CO2-nivåer. Dårlig luftkvalitet kan påvirke negativt på både læring og produktivitet.

Sikre passende lysnivåer gjennom hele dagen er nøkkelen, både for å forbedre brukerens opplevelse 
men også for å redusere energibruk og driftskostnader.

Tilstedeværelsesdeteksjon kan hjelpe med energi håndtering  for belysning og VVS, og  gi utdanningsinstitusjoner bedre innsikt for å forstå belegg, hjelpe til med å planlegge for fremtidige behov for anlegget.

Både temperatur og fuktighet påvirker betydelig komfort og velvære. Overvåking av disse faktorene er avgjørende,  ikke bare for å redusere energiforbruk og bidra til bærekraftsmål, men også stimulere til økt oppmøte og reduserte sykedager ved å gi et mer behagelig læringsmiljø.

BLI KJENT MED SENSORENE

3901 Miljøsensor

3901-sensoren er en kombinert lysstyring og miljøsensor. Den er i stand til å måle et bredt spekter av innendørs miljøforhold.

Innebygde sensorer
1. PIR
2. Lys
3. Temperatur
4. Relativ fuktighet
5. eCO2 (ekvivalent karbondioksid)
6. tVOC (totalt flyktige organiske forbindelser)
7. Støy

Takmontert lysstyring og Miljøsensor
• DALI-2 og Bluetooth Mesh Protocol Support
• Kompatibel med Helvar Imagine og Helvar ActiveAhead-løsninger
• Forlengelsessensortilkobling
• DALI Powered Max 60mA
• Tilstedeværelsesdeteksjonsområde: 6x8m dekning ved 2,5m høyde
• Dimensjoner: 66 mm diameter, 62 mm dybde
• Status og identifikasjon LED-indikatorer
• Beskyttelsesgrad: IP30

Aranet4 PRO Extension Sensor

Tilbehør til 3901, med trådløs tilkobling for nøyaktig måling der du er.

Innebygde sensorer
1. CO2 (NDIR)
2. Temperatur
3. Atmosfærisk trykk
4. Relativ fuktighet
5. Gjenværende batterilevetid %

• Trådløs, batteridrevet Bluetooth Low Energy (BLE) Beacon Sensor
• Kompatibel med Helvar Imagine og Helvar ActiveAhead-løsninger
• Tilkobling til 3901 Environmental Sensor via Helvar App
• 1 forlengelsessensor per 3901 miljøsensor
• E-Ink-skjerm for å vise sensormålinger
• Statusindikator (trafikklysfargekoding) med mulighet for hørbare luftkvalitetsvarsler
• AA-batteridrevet, batterilevetid vanligvis 4 år
• Dimensjoner: 70 mm x 70 mm x 24 mm
• Beskyttelsesgrad: IP20

Hvordan visualiseres sensordataen? 

Helvar Senses-plattformen samler data om miljøforhold
over en bygning via 3901 Environmental Sensors (og trådløst
tilkoblede Aranet4 Extension Sensors). Wellbeing Insights er
visualisering og grensesnittet til Helvar Senses.

Wellbeing Insights lar brukeren se sanntid og historiske
miljødata. Ved å bruke beleggsdata parallelt med miljø
data, kan brukere finne ut om plass og systemkonfigurasjoner er optimalisert
for å matche faktisk bruk, eller om det fører til sløsing av energi

Denne innsikten og informasjonen kan brukes til å optimalisere HVAC-systemet
for å forbedre luftkvaliteten eller gjøre kostnads og energibesparelser.

 

Helvar Senses - system arkitektur

Helvar Senses er designet for å fungere med både Helvars kablede lysstyrings
løsning, Helvar Imagine, og trådløse lysstyringsløsning, Helvar ActiveAhead.