Casambi opplæringsvideo

Hvordan bruker du Casambi for første gang? 

ICasambi-appen er utviklet for å være så enkel og intuitiv som mulig uten å gå på bekostning av den kraftige funksjonaliteten som er tilgjengelig for dine behov for trådløs lysstyring. Appen er tilgjengelig fra Apple App Store eller Google Play Store, og denne videoen tar deg gjennom hva du kan forvente når du bruker den for aller første gang.

4 min

Hvordan lage et Casambi-nettverk

Etter å ha installert Casambi-appen og gjort deg kjent med alle funksjonene, er det på tide å opprette et Casambi-nettverk og utforske mulighetene med trådløs lysstyring. Om du bruker Classic- eller Evolution-firmware vil avgjøres av hvilken Casambi-enhet du bruker. I denne videoen vil vi forklare hvordan du oppretter et nytt Casambi-nettverk.

3 min

Casambi App oversikt

Casambi-appen fungerer som et idriftsettelsesverktøy og brukergrensesnitt for et trådløst Casambi nettverk og kan også konfigureres som en ekstern gateway. Appen er gratis og kan lastes ned fra Apple App Store og Google Play store. Designet er enkel og intuitiv, samtidig som den er kraftig og full av ulike funksjoner for alle, uavhengig av tekniske ferdigheter. I denne videoen gir vi en kort oversikt over hva appen kan.

4 min

Hvordan bruker du Casambi for første gang?

I denne videoen tar vi deg gjennom installasjonen av Casambi-appen og legger til dine Casambi-aktiverte armaturer til Casambi-nettverket.

4 min

Hvordan endre du enhetsprofil

Mange fysiske Casambi-enheter kan ganske enkelt rekonfigureres over luften for å gi forskjellig funksjonalitet, avhengig av hva slags kontroll som trengs. Vi refererer til denne funksjonaliteten som å endre profilen, og å gjøre dette negerer behovet for ekstra maskinvare for hvert enkelt brukstilfelle. I denne videoen forklarer vi hvordan du gjør det.

3 min

Oversikt over nettverksinstillinger 

I denne videoopplæringen vil vi dykke dypere inn i Nettverksoppsett-delen som ligger i Mer-fanen i Casambi-appen og gjennomgå alle tilgjengelige alternativer.

3 min

Smart Switching instillinger

Ved å bruke Smart Switch-fanen i Casambi-appen kan lagerstandard veggbrytere forvandles til enkle lysstyringsløsninger. I denne videoen vil vi demonstrere de ulike tilgjengelige modusene som kan brukes til å konfigurere individuelle armaturer.

3 min

Slik bruker du Site-funksjonen

Casambi-appen har en Site-funksjon som lar flere Casambi-nettverk kontrolleres samtidig. Du kan lage scener for hele området for brukstilfeller som en bygning med flere etasjer som trenger separate nettverk for hver etasje. Denne videoen dekker hvordan du bruker Site-funksjonen til samtidig å kontrollere flere Casambi-nettverk fra bare ett sted.

3 min

Slik bruker du dagslys styring

Daylight gain-funksjonen på Casambi-appen er for å endre dimmenivåene til armaturer for å kompensere for variasjonene i tilgjengelig naturlig lys på forskjellige punkter i et rom. Den kan brukes som en forenklet måte å få en mer jevn lysfordeling på, spesielt i større rom hvor det kanskje bare er et par lux-sensorer i bruk. I denne videoen vil vi dekke dagslysøkning, hva det er og hvor du skal stille det inn.

3 min

Hvordan lage dagslysscener

Basert på eventuelle lux-nivåendringer målt av en Casambi-aktivert sensor, kan dagslyskontroll automatisk justere nivået på kunstig belysning etter behov. I praksis betyr dette at når lux-nivået endres, kan konfigurasjoner som å slå på eller av, eller dimme opp eller ned, tilordnes belysningen for å holde et konstant nivå. En dagslysscene må først opprettes for å aktivere dagslyskontrollfunksjonalitet, og vi demonstrerer hvordan du gjør det i denne videoen.

2 min

Hvordan lage døgnscener

Menneskesentrisk belysning er basert på den naturlige døgnrytmen og har blitt identifisert som en løsning for bedre trivsel og produktivitet på arbeidsplassen. Via Casambi-appen kan automatisk fargetemperaturstyring av justerbare hvite armaturer implementeres ved hjelp av en responsgraf som viser døgnets timer og fargetemperatur. I denne videoen vil vi dekke konfigurasjonen av døgnscener.

3 min

Hvordan lage tidsbaserte scener

Noen steder, som i en hotellkorridor, er bruken av belysning periodisk. Ved å bruke tidsbaserte scener på Casambi-appen kan forskjellige lysscenarier konfigureres for forskjellige tider på dagen, men bare når det er nødvendig. Dette kan føre til betydelige energibesparelser. I denne videoen vil vi dekke hvordan du lager tidsbaserte scener.

3 min

Hvordan lage dagslysscener

Basert på eventuelle lux-nivåendringer målt av en Casambi-aktivert sensor, kan dagslyskontroll automatisk justere nivået på kunstig belysning etter behov. I praksis betyr dette at når lux-nivået endres, kan konfigurasjoner som å slå på eller av, eller dimme opp eller ned, tilordnes belysningen for å holde et konstant nivå. En dagslysscene må først opprettes for å aktivere dagslyskontrollfunksjonalitet, og vi demonstrerer hvordan du gjør det i denne videoen.

2 min