Skole- og undervisningsbelysning

Skole - og undervisningsbelysning


Dette er subheading

Lys påvirker oss både fysisk og psykisk. Å oppholde seg i rom med manglede eller dårlig belysning kan over tid påvirke synet vårt, og dette kan ha en særlig negativ effekt på sårbare grupper som barn i utvikling. Moderne undervisningsmetoder  som gir en kombinasjon av læring på skjerm og fysisk undervisning, mer rom for gruppearbeid, eksperimenter og erfaring, gir også en ekstra dimensjon til belysningsbehovet.

Her er våre løsningsforlag til (bruksområdet)

Dette er en kort beskrivende tekst til de aktuelle forslagene

1. Dette er en heading

Dette er en subheading

Dette er en beskrivende tekst for det aktuelle forslaget. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Her er armaturene vi har brukt på dette forslaget (klikk for å redigere html):

Klasserom har en kombinasjon av dynamisk lys: en blanding av naturlig tilgjengelig lys og tilstrekkelige lyskilder. Selv om naturlig dagslys med blendingsmuligheter er å foretrekke, vil en fleksibel belysingsløsning med soneinndeling være fordelaktig, slik at man feks skal kunne justere tavlelys individuelt. 

Undervisningsrom har også forholdsvis høye krav til fargegjengivelse, jevnhet og blending og bør ha et minimum belysningsnivå på rundt 300 lux. Lysnivå på vegger og tak ikke være over bør hhv  75 og 50 lux. 

Dynamisk fargetemperatur - en viktig faktor for produktivitet og læring

En mer dynamisk skolehverdag, krever mer av omgivelsene: ikke minst av lyset i rommet. Rent bortsett fra det rent åpenbare å sørge for god lesbarhet og motvirke synskader, er mange studier er gjort på dette området, og har avdekket at bla fargetemperatur er en betydelig faktor i hvordan vi tenker, oppfører oss - og til syvende og sist jobber og lærer. 

En varm fargetemperatur, opptil 3000K fremmer avslapping og roer ned, noe som feks vil fungere beroligende og øke konsentrasjonen hos elever med ADHD og andre konsentrasjonsforstyrrelser, men også i aktiviteter som krever ro og lavere intensitet. Mens i en setting som krever mer intensitet, feks I en test eller eksamens situasjon vil en kaldere fargetemperatur opp til 5000K, hjelpe til å skjerpe konsentrasjonen. Seminarer, workshops eller aktiviteter som krever lengre intervaller, vik nyte godt av å bruke Dagslysrytme, som etterligner kroppen og lysets naturlige rytme gjennom dagen. 

Pilot studier, slik som denne, har også kunne påvise en sammenheng mellom riktig lys, i form av intensitet, fargetemperatur og dynamikk, kan hjelpe til å øke lesehastighet med 35%, og samtidig redusere feil ved leseforståelse på opptil 45%. Samtidig kunne et varmere lys i klasserommet redusere hyperaktivitet opptil 76%

Så et bevisst forhold til belysning i undervisningssituasjonen, vil promotere bedre produktivitet, og til syvende og sist bedre arbeidsforhold og læringsitasjon for elever og ansatte. 

 

Trenger du hjelp til lysprosjektering?

Her er en liten beskrivende tekst om nødvendig

CTA korresponderende tilbudside (TAG)

+1.5 -12%

Mer produktivitet 

Studier har vist at lys er en betydelig faktor som påvirker måten vi ser og lærer på,  som særlig små barn i utvikling er spesielt følsomme for. Også i andre skole- og undervisningssituasjoner har lyssituasjonen en faktor i hvordan elever og lærere forholder seg til aktiviteten. 

+35%

Økning i lesehastighet ved riktig belysning

Samtidig som det var  35% mindre feil i leseforståelsen.

Riktig belysning korrelerer dermed med bedre læring i undervisningssituasjonen. 

300 lux

Anbefalt generelt lysnivå for klasse, veiledning og undervisningsrom

Generelt minimum belysningsnivå i klasse og undervisningsrom på dagtid for barn, hvor det tas høyde for tilstrekkelig naturlige lyskilder. For voksenopplæring på kveldstid er anbfalt nivå 500 lux. 

Hvilke type lysstyring bør du velge ved undervisning? 

Dette er en subheading om nødvendig. 

LoT - Light over time 

70% energibesparing ved bruk av dimmer, aktivitetssensor, daylight harvesting scheduels

Det er også et krav om at belysningen bør være justerbar for å ha tilstrekkelig kontroll under ulike typer situasjoner og aktiviteter. 

Se produktutvalg

Her legger man inn lysstyringsprodukter for det aktuelle området

 

Dette er en referansesak for (bruksområdet)

Bruk denne enten til å linke til enn aktuell sak, eller en samling av flere, hvis vi har tilgjengelig. 

 

Link til content

Les også (her kan man legge inn artikler, saker el. som også er aktuelle til bruksområdet) 

Dette er heading til CTA nr 2

Last ned (nedlastbart materiale) her.

Link til nedlasting (TAG)