NORMALIT

Bærekraftige belysningsystemer 

 

 

 

 

NORMALIT skiller seg først og fremst ut ved å være et sterkt innovativt teknologidrevet selskap, med ressursene til det:  Med Normagroups 40 000kvm store hovedkvarter i Spania huser både laboratorie, fabrikk med automatiserte produksjonslinjer og egen R&D-avdeling - har selskapet muskler og frihet til å utvikle avanserte spesialtilpassede løsninger

 

Den spanske belysnigsprodusenten Normalit - en del av spanske Normagroup. Normagroups historie begynte i 1971, med en egen utvikling av et nødlys. Denne nysgjerrigheten og dedikasjonen til innovasjon og utvikling ligger i selskapets DNA, og siden denne spede starten har Normagroup utviklet seg til et lite konglomerat av underavdelinger. 

En del av dette er Normalit: Normagroups underdivisjon for utvikling og produksjon av belysning og komponenter, hvis mulighet for spesialtilpasset produksjon, gjør selskapet innovativt og konkurransedyktig.

Normalits bakgrunn med nødlys, syntes også i deres tilnærming til produktutvikling: Normalts produkter tar kanskje tar sterkere hensyn til produktene sikkerhet enn gjennomsnittet, og de er også opptatt av løsninger som er enkle og intuitive i bruk.

Bærekraft i alle ledd

Normagroup som selskap og Normalt som en forlengelse av dette, har en programfestet forpliktelse til bærekraft og utvikling av miljøvennlig utstyr og materialer; noe som virkelig går igjen i alle ledd av deres forretningsdrift fra produktutvkling til emballasje og transport. Normagroups produksjonsprosess er 100% lokalbasert med egne sentraliserte laboratorier, kun elektriske transport benyttes mellom lokasjonene, og de produserer også alle plast og aluminiums former til produksjonen selv for ytterligere ressurssparing.  

 

Dedikasjonen til bærekraft går også igjen i produksjonsutviklingsprosessen: i tillegg til å basere en del av produktutviklingen på tilpasning av eksisterende deler og produkter, forsøker Normalit konstant å forbedre produktenes effektivitet som et ledd i å øke produktenes levetid og fjerne overflødige deler.

Normalts produkter bruker LiFePo4- batterier istedenfor NiCd, med ytterligere energireduksjon ved bruk av DALI eller trådløs teknologier for å optimaliserer energiforbruket og reduserer unødvendige deler og kabler.

Normagroups fokus på detaljer og dedikasjon slutter ikke på samlebåndet, men strekker seg også til emballasjen som selvfølgelig er 100% resirkulerbar og miljøvennlig: de har feks fjernet alle deler av emballasjen som strengt tatt ikke behøves for å sikre produktet, samt byttet ut brukerguider og informasjonsmateriell  på papir,  med digitale QR koder.

Hele Normalits produksjon er 100% solcellebasert og som om ikke dette var nok, er Normalit kanskje også en av verdens eneste selskaper som kan skilte med en egen skog for å reduserer karbonavtrykket ytterligere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mer fra Normalit