Trådløs DALI lysstyring

- Hvordan trådløs lysstyring kan halvere installasjonskostnadene

 

 

 

 

 

 

Det er en rekke utfordringer i byggemarkedet fremover:  den pågående rentesituasjonen og en tøffere økonomi stopper nybyggingen. Fortsatt høye energipriser fører til større etterspørsel etter bedre energieffektivitet og  det nye Bygningsenergidirektivets krav til energieffektivitet,  vil kreve omfattende renovering.  Men de endrede kravene betyr også at det oppstår en en rekke nye muligheter - ikke minst innen renovasjon og for kostnads og energieffektive løsninger.  

 

Behov for nytenkning i boligmarkedet i 2024

 

Det er betydelig færre nybygg, og dette tallet forventes å fortsette å være lavt i 2024. Men vi ser at det vil skapes mange arbeidsplasser på grunn av lysstoffrørforbudet, vi ser også at bedrifter som kan tilby kostnadseffektive oppgraderinger blir vinnere. Forbudet mot lysrør fører til mange muligheter mens den økonomiske situasjonen fortsetter å legge press på kundene.

En sterk drivkraft er selvfølgelig våre høye energipriser, som også vil være et faktum i 2024, som også driver oppussing mot energieffektive løsninger. Samtidig begynner de nye EPBD-direktivene å spille en rolle for gamle energiineffektive bygg, allerede i 2027 skal alle bygg i klasse G renoveres. Med andre ord, selv om vi har en tøff økonomi vil det være mye å gjøre i 2024 og det har vi skjønt og ønsker å tilby kostnadseffektive løsninger for å oppgradere gamle anlegg på en kostnadseffektiv måte. Vi ser at nettopp det å være kostnadseffektiv vil være enda mer i fokus i 2024 gitt den tøffe økonomien.

 

Halver installasjonskostnadene med trådløs DALI lysstyring. 

 

En vesentlig andel av installasjonskostnader tilknyttet lysstyring i forbindelse med renovasjon, er arbeidskostnadene. Grovt sett kan arbeidskostnadene tilknyttet kablet DALI installasjon knyttes til 6 punkter: 

1. Fjerning av gammelt inventar.

2. Fjerning av gamle 3-ledere (strømkabler).

3.Nye kabler, minst 5 kjerner, til hvert DALI subnett.

4.Armaturmontering, installasjon av DALI-kontroller.

5.DALI programmering.

6. Erfaring tilsier også at med kablet installasjon,  blir overflater ofte skadet, noe som fører til reparasjonsarbeid som puss og maling. Dette øker totalkostnaden.

Kostnader trådløst

1.Fjerning av gammelt inventar, strømkabler beholdt.

2.Armaturinstallasjon, installasjon av DALI-kontroller og trådløse styreenheter.

3.DALI programmering.

Trådløs kommunikasjon reduserer tid (og dermed kostnad) for:

   Installasjon

   Igangsetting

Dette betyr også at: FLERE PROSJEKTER KAN GJØRES SAMTIDIG!

I tider som er økonomisk tøffe, men når det også er behov for renoveringer for å gjøre bygninger mer energieffektive, er dette viktige måter å bli mer konkurransedyktig på.

LumenRadio

LumenRadio er et svensk teknologiselskap som tilbyr pålitelig trådløs teknologi for forretningskritiske applikasjoner innen lysstyring, bygningsautomasjon og industriell kommunikasjon. Vi tilbyr sluttbrukerprodukter og forhåndssertifiserte radiomoduler for Modbus, BACnet, DALI, DMX og trådløst mesh. Vi har en nullvisjon når det kommer til kabler og leverer hver dag – Trådløst uten bekymringer.

Fordeler med W-DALI

RASK OG ENKEL INSTALLASJON

Trådløs betyr ingen nye kabler, så ettermonteringsprosjekter kan utføres raskere, til lavere kostnad og med mindre kompleksitet

 

ØKT PROSJEKTKAPASITET

Trådløs lysstyring gjør det mulig å fullføre ethvert installasjonsprosjekt, uansett type, størrelse eller alder på bygningen.

FORENKLET KOSTNADSPLANLEGGING

Med en trådløs installasjon vet du nøyaktig kostnadene og arbeidet som er involvert på forhånd, slik at prosjektplanlegging og budgivning blir raskere og mer nøyaktig.

Slik fungerer W-DALI