Kontorbelysning

Kontorbelysning


Riktig belysning på kontoret er et produktivitetspørsmål. God og riktig belysning på arbeidsplassen påvirker resultatet av hva vi gjør, både som stimuli til effektivitet og som helsefaktor. Dårlig belysning påvirker kroppen vår fysisk fordi vi må kompensere for å se årlig, og dermed også på sikt både hvordan vi presterer og bedriftens arbeidsfravær.

Her er våre løsningsforlag til (bruksområdet)

Dette er en kort beskrivende tekst til de aktuelle forslagene

1. Dette er en heading

Dette er en subheading

Dette er en beskrivende tekst for det aktuelle forslaget. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Her er armaturene vi har brukt på dette forslaget:

Sensor panel driver

Kontorbelysning er underlagt reguleringer fra bla Arbeidstilsynet og byggteknisk forskrift NS-EN 12464 -1, for å sikre at belysningen på arbeidsplassen møter både behovet for godt arbeidslys og riktig stemningsbelysning som ivaretar arbeidernes helse, produktivitet og velvære. 

Med belysning på kontoret forstås dette som to områder: krav til naturlig dagslys og elektrisk lys, hvor gjeldende forskrifter og reguleringer stiller krav til begge områder.

Lys er en miljøfaktor som påvirker mennesket, og målet med god belysning på kontoret er å sikre at lysanlegget har en universiell utforming som ivaretar ulike brukergruppers ofte motstridende behov. I et typisk kontormiljø vil behovene variere utifra utforming: belysningen i tradisjonelle cellekontor, vil ha andre behov enn åpne kontorløsninger med eller uten faste arbeidsplasser. Resepsjon, kantine og andre støttefunksjoner vil igjen ha andre behov enn steder der kontorarbeidet utføres.  

I tillegg til det menneskelige aspektet av belysningskravene, kommer også for bedrifter et viktig område: nemlig hvordan belysningen kan effektiviseres og økonomiseres etter bedriftens og lokalenes bruk og behov.  På dette punktet vil digital lysstyring spille en avgjørende rolle. 

5:3:1

Lyset i arbeidsfeltet bør være 5 ganger sterkere enn i fjerntliggende oråder

Bruk disse boksene til info for å gi kjapp oversikt over nøkkelinfo fra feks teksten over. Lite eller svært kortfattelig tekst. Bruk ikoner istedenfor bilder som illustrasjoner.

3-500 lux

Passende lysstyrke i arbeidsfeltet er fra 3- 500 lux. 

Avhengig av hvilke type arbeid som utføres: skjermbasert arbeid vil lysstyrke i nedre del av skalaeen kunne være tilstrekkelig, mens dokumentbasert arbeid vil kreve høyere lysstyrke. Ved arbeidsoppgaver som er ennnå mer krevende synsmessig, feks korrekturlesinng eller teknisk tegning, bør man vurdere ennå større lysstyrke oppmot 750 lux. 

UGR>19

Blending er det største belysningsproblemet på de fleste arbeidsplasser

Siden blending vil variere både med arealetts størrelse samt variasjon i observasjonsposisjonen, her har byggtekniisk forskrift NS-EN 12464- 1 en tabell til formålet.  

Hvilke type lysstyring bør du velge i ett kontormiljø? 

Dette er en subheading om nødvendig. 

Dette er en heading 

Her står det mer rundt aktuell lysstyring for det aktuelle bruksområdet:  Uthev gjerne deler av teksten for bedre lesbarhet og /eller link videre til andre aktuelle sider på emnet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

Her legger man inn lysstyringsprodukter for det aktuelle området

 

FLOKK

Dekorativ belysning med LED striper

og trådløs Casambi lysstring

 

 

 

Link til content

Les også (her kan man legge inn artikler, saker el. som også er aktuelle til bruksområdet) 

Dette er heading til CTA nr 2

Last ned (nedlastbart materiale) her.

Link til nedlasting (TAG)